فرم هاي گزينشقابل توجه داوطلبان گرامی :

جهت دانلود فرم اطلاعات فردي  و فرم هاي مرحله اول و دوم تجدید نظر روی لینک های پايين کلیک نمائید.

معترضین به آراء گزینش می توانند تا حداکثر دو ماه پس از ابلاغ رأی، شکوائیه خود را در هر مرحله ، به مرجع اول و دوم تجدید نظر (به ترتیب به هسته گزینش و هیأت مرکزی ) ارسال نمایند.

تذکر : لطفا پس از تکمیل فرم مربوطه آنرا به نشانی هسته گزینش مربوطه (مرحله اول ) یا هیأت مرکزی (مرحله دوم) ، از طریق نمابر ، پست و یا پست الکترونیکی واقع  در منوي ارتباط با ما ارسال نمائید
.