خبر

سالگرد تشکيل گزينش

سالگرد تشکيل گزينش

1399/10/14

پانزدهم دی ماه سالروز صدور فرمان امام خمینی (ره) مبنی بر تشکیل گزینش گرامی باد.