گزينش در ساير کشورها

فرايند گزينش در كشورهاي ديگر، مشابه فرايند آن در داخل كشور و حتي بعضا پيچيده تر نيز مي باشد. بطور كلي يك فرايند كامل گزينش مشتمل بر مراحل زير است:

1-    تحليل شغل: تجزيه و تحليل شغل بر مبناي فرهنگ، ساختار، ماموريت و اهداف سازمان: تعيين مشخصات شغل (صلاحيتها، تجربه، مهارتها، دانش، توانايي ها و شخصيت) و توصيف آن( عنوان شغل، وظايف و مسئوليتها، روابط و شرايط كاري) با هدف شناسايي معيارها و ملاكهاي لازم براي آن. بعبارت ديگرتحليل شغل جمع آوري اطلاعات در خصوص يك شغل با هدف شناسايي شرايط احراز آن است .
2-     آگهي و پذيرش مقدماتي : استفاده از ابزارهاي اطلاع رساني جهت معرفي شغل به داوطلبان و ارائه ملاكها و مصاديق صلاحيتها و شايستگي ها ؛ در اين مرحله با توجه به اينكه معيارهاي لازم بصورت شفاف بيان شده است تنها آندسته از افرادي كه خود را واجد شرايط لازم مي دانند اقدام به تماس با سازمان و يا نهاد آگهي دهنده مي نمايند.
3-    مصاحبه مقدماتي: معمولا از طريق تلفنجهت ارزيابي اوليه داوطلب صورت مي گيرد. پس از اين مرحله از داوطلب جهت تكميل فرم استخدامي بصورت حضوري يا الكترونيكي دعوت مي شود.
4-    تكميل فرم استخدامي: بصورت الكترونيكي يا كاغذ و قلمي
5-    برگزاري آزمونها: بسته به نوع شغل و يافته هاي تحليل شغلي از داوطلب آزمونهاي روانشناسي، تخصصي، تعيين علاقه، استعداد، هوش، شخصيت، صداقت، امانت داري و ... گرفته مي شود.
6-     مصاحبه: در قالب گروهي يا انفرادي و بصورت ساختار بندي شده، نيمه ساختار بندي شده و غير ساختار بندي شده صورت مي گيرد. مصاحبه يكي از عمومي ترين ابزارهاي گزينشي در جهان محسوب مي گردد.
7-    تحقيق و مراجعه به معرفها و منابع: به منظور تاييد صحت اطلاعات ارائه شده توسط داوطلب در مراحل تكميل فرم استخدامي و مصاحبه با استفاده از مراجعه به بانك هاي اطلاعاتي نيروهاي انتظامي و دادگاه ها، همسايه ها و كارفرمايان سابق، مدارس و دانشگاه ها اين مرحله صورت مي گيرد.
8-    معاينه پزشكي يا بررسي تناسب جسمي داوطلب با شغل: علاوه بر تناسب فكري و علمي، داوطلب بايد از تناسب جسمي نيز براي هر شغلي برخوردار باشد.
9-    تصميم گيري نهايي: معمولا بصورت هسته هاي 3 يا 5 نفره در خصوص استخدام يك نفر تصميم گيري خواهد شد و اين هيات جهت تصميم گيري نهايي، نظرات خود را به بالاترين مقام سازمان ارجاع خواهد نمود.

 در ميان ابزارهاي گزينشي در دنيا، پركاربرد ترين و مهمترين ابزارها عبارتند از: مصاحبه هاي غير ساختار بندي شده، فرمهاي استخدامي، مراجعه به معرفها و آزمونهاي صداقت، تحليل دستخط يا خط شناسي ، توانايي و شخصيت. البته از ابزارهاي ديگري نظير تست دروغ سنج براي مشاغل حساس استفاده مي شود كه به دليل عدم دقت زياد آن زياد مرسوم نيست.

**************************************************************************

جهت آگاهي بيشتر با فرايند گزينش در ساير کشور ها، فايلي حاوي اطلاعاتي در خصوص فرايند گزينش و الزامات آن در چندين کشور جهان آورده شده است. 
اين فايل را از اينجا دانلود فرمائيد.